Netværk for koordinatorer

Teams af to koordinatorer fra hver af de deltagende kommuner mødes fire gange om året. Nogle af møderne holdes i geografiske klynger og andre har alle Grøn Generation-kommuners koordinatorer som deltagere.

Møderne faciliteres af Danish Science Factory og består af erfaringsudveksling, oplæg, diskussion, workshops mv.

Udvalgte emner, der kan støtte koordinatorerne i deres arbejde, tages op. Der trækkes på medlemmerne af projektets Nationale Inspirationsgruppe og andre ressourcepersoner.

 

Wikién er projektets arbejdsrum
Som opfølgning på møder og mødested mellem møder har Grøn Generation oprettet en såkaldt wiki – en fleksibel hjemmeside, som er let at redigere. Wikién er Grøn Generations arbejdsrum for kommunale koordinatorer. Et af projektets principper er transperens, så alle er velkomne til at læse med.

Grøn Generations wiki