Kommuner

Deltagelse kræver politisk tilsagn
10 kommuner kan efter politisk tilsagn deltage i projektet:

  • Kommunen skal ved underskrift give tilsagn om, at der er politisk opbakning til at deltage.
  • Et team på to medarbejdere fra kommunen skal have opbakning til aktivt at deltage i projektets netværksaktiviteter sammen med teams fra de øvrige kommuner og til at udvikle en ”Grøn Generation-strategi” for kommunen.
  • Medarbejderteamet skal have adgang til at trække på kolleger og en følgegruppe i kommunen. Følgegruppen må gerne knytte an til et eksisterende forum i kommunens regi.
  • Kommunens arbejde med en ”Grøn Generation-strategi” skal kunne ses via kommunens hjemmeside, hvor udtrykket: ”Grøn Generation” skal indgå.
  • Senest ved projektets afslutningskonference i fjerde kvartal 2016 skal kommunen præsentere en vedtaget version af kommunens ”Grøn Generation-strategi”. Strategien kan evt. indarbejdes i kommunens planstrategi.

Vestklynge og østklynge
Kommunerne er fordelt i en vestklynge og en østklynge og pt er otte kommuner med i projektet. Klik på logoerne, for åbne kommunernes egen Grøn Generation hjemmeside. Ikke alle kommuner har oprettet en hjemmeside endnu.